Μάρμαρα

  /  

Έγχρωμα

  /  

Grey Red Onicciato

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή

MINERALOGICAL COMPOSITION

(Weight %)
Calcite
-
Dolomite
-
Quartz
-
Muscovite
-
Sericite
-
Clorite
-
Albite
-
Epidote
-
Hematite
-
Serpentine
-
Chromite
-
Fe Oxides etc
-
Pyroxenes
-
Clays
-
Micas
-
Feldspar
-

CHEMICAL ANALYSIS

(Weight %)
CaO
-
MgO
-
SiO2
-
Fe2O3
-
Al2O3
-
K2O
-
Na2O
-
MnO
-
LOI
-
CO2
-

PHYSICAL & MECHANICAL PROPERTIES

APPARENT SPECIFIC WEIGHT
2470   Kg/m3
ABSORPTION COEFFICIENT
2.43   wt%
COMPRESSIVE STRENGTH
114   Kg/cm2
MODULUS OF RUPTURE
24   Kg/cm2
MODULUS OF ELASTICITY
-  
ABRASION (After 1000m) RESISTANCE
1.50   mm
MICROHARDNESS KNOOP
-